Регионален форум „Библиотеката - място за достъп до знание и култура” ще се проведе утре

Регионален форум „Библиотеката - място за достъп до знание и култура” ще се проведе утре
На 12 юни 2013 г. Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич с подкрепата на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” организира местна среща на тема „Библиотеката - място за достъп до знание и култура”, която ще се проведе от 10 часа в Конферентната зала на Парк Хотел Изида. Срещата е посветена на 125-годишнината от рождението на бележитата поетеса Дора Габе.

Във форума ще участват библиотекари от област Добрич, представители на местната власт, партньори на библиотеката – учебни заведения,  НПО и сдружения, журналисти.

Темата на местната среща цели да насочи вниманието на библиотечните специалисти и техните партньори към преодоляването на проблема с ограничения достъп на гражданите до разнообразно културно съдържание, отварянето на местната култура към света, търсене на нови форми на културно предлагане, въвеждане на модерни иновативни услуги за е-култура в библиотеките, като използват новите възможности на технологиите, ориентирани към потребностите на различните групи потребители и общности.

Програмата на регионалната среща включва следните теми - Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич – място за достъп до e-знание и e-култура с помощта на новите технологии, Живата култура на град Балчик - възможности за популяризиране чрез интернет, „Дора Габе в Европеана”,  Модерната библиотека на град Каварна - нови възможности чрез нови технологии, Развитие на местните занаяти и възможности за пазарна реализация – чрез библиотеката на град Тервел, Добри библиотечни практики за създаване и промотиране на местно дигитално културно съдържание в Регионална библиотека „Любен Каравелов” Русе, Добри библиотечни практики за предоставяне на е-услуги в обществените библиотеки в Лондон, Великобритания, представени от библиотечен специалист от добричката регионална библиотека.

Дневният ред включва и работни ателиета, в които участниците ще се опитат да разработват идеи за услуги в сферата на е-културата в библиотеките в областта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+