Латвийска делегация посети Добрич

Латвийска делегация посети Добрич
Областният информационен център – Добрич посрещна колеги от Латвия. Делегацията вкючваше шестима експерти от информационните центрове в районите за планиране Рига, Курземе и Земгале.

Домакините представиха пред своите гости основните дейности и услуги на ОИЦ – Добрич за популяризиране на европейското финансиране, европейските фондове и  програми, част от проведените информационни срещи до момента, както й статистика за броя на информационните събития и броя на постъпилите запитвания за периода март 2012 – юни 2013г.Визитата в Добрич продължи с посещение на Художествената галерия; Етнографската къща, като част от проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Центъра за защита на природата и животните, финансиран по програмата за  „Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007-2013г.“Заместник-кметът на Община Добрич Надежда Петкова представи добри практики от успешно реализирани проекти. Интерес предизвика проектът за водния цикъл на град Добрич. Латвийците споделиха, че в тяхната страна има не повече от десет проекта на стойност над 50 000 евро и те са национални.Срещата на ОИЦ-Добрич с информационните центрове от Латвия завърши с посещение на фирма за производство на захарни изделия в град Балчик. Фирмата успешно е реализирала проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за разработване и внедряване на Стандарт за управление безопасността на храните и доставка на оборудване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+