Многократно осъждан иска групиране на наказанията си

Многократно осъждан иска групиране на наказанията си
Окръжен съд –Добрич разгледа наказателно дело, образувано по предложение на Районна прокуратура – Добрич, за групиране на наказания, наложени по последните три присъди на многократно осъждания 43-годишния Росен Ст. Костадинов от с. Карапелит, община Добричка.

По споразумение от 17.02.2010 г., одобрено от Районен съд – Бургас, той е признат за виновен в извършване на две престъпления през 2009 г. – документно и държане на оръжия. За тях е бил наказан с 10 месеца лишаване от свобода. На 14.08.2011 г. Районен съд – Варна му е наложил наказание 1 година и 3 месеца лишаване от свобода за кражба, извършена при условията на опасен рецидив. По силата на споразумение, одобрено на 03.07.2013 г. от Окръжен съд  - Добрич, той е признат за виновен в извършване на грабеж, кражби, противозаконно отнемане на моторно-превозно средство. За тези деяния той е получил наказание 4 години лишаване от свобода.


Окръжна прокуратура – Добрич предлага на Костадинов да бъде определено общо наказание 4 години лишаване от свобода. С оглед интензивната му престъпна дейност се иска това наказание да бъде увеличено с 1 година и 3 месеца лишаване от свобода. Прокурорът смята, че те трябва да бъдат изтърпени в затвор при първоначален строг режим. Държавното обвинение посочва, че е необходимо той да изтърпи отделно наказанието 10 месеца лишаване от свобода, наложено му от Районен съд – Бургас.


Осъденият и неговият адвокат помолиха съда, при групиране на наказанията да не бъде налагано увеличение или то да бъде постановено в минимален размер. Защитникът му посочи, че определеното общо наказание ще изпълни целите на наказателната репресия и ще има възпитателно и предупредително възпиращо въздействие за Костадинов.


Окръжен съд – Добрич ще се произнесе по предложението в законния 30-дневен срок.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+