Големият остров край Дуранкулак ще привлича туристи

Големият остров край Дуранкулак ще привлича туристи
В понеделник, 5 август, ще бъде проведено публично обсъждане на проект "Създаване на екологично и културно-туристически продукт – Селищна могила на Големия остров - с. Дуранкулак" и ще бъде направена първа копка на дейностите по проекта.

Първо в 10.00 часа ще започне публично обсъждане на проект "Създаване на екологично и културно-туристически продукт – Селищна могила на Големия остров - с. Дуранкулак". Той се финансира по договор с МЗХ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони. Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 270 920 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.


Целта на проекта е да се създадат условия за увеличаване притока на туристи в община Шабла чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм ”Селищна могила на Големия остров” в района Дуранкулашкото езеро. Общината разполага с уникални по рода си природни ресурси и богато културно-историческо наследство - защитена местност „Дуранкулашко езеро”, миграционен път „Via Pontica”, археологически находки, доказващи, че животът на това място започва през VІ хил. пр. Хр. и бележи началната фаза на неолитно-енеолитната култура Хаманджия, известна като “фаза Блатница” по старото име на днешното село Дуранкулак. Нейните носители са най-древното уседнало земеделско-скотовъдно население в региона. То създава първата протоцивилизация в човешката история и ни оставя най-старата каменна архитектура в континентална Европа, първите златни накити от каменно-медната епоха и най-големия в света праисторически некропол от VІ – V хил. пр. Хр.


Конкретните цели са създаване на пешеходен маршрут с дължина 750 м. по западния бряг на Дуранкулашкото езеро и популяризиране на туристическия продукт „Селищна могила на Големия остров”. Дейностите по проекта включват изграждане на място за маневриране на превозни средства; оформяне на екопътека; изграждане на наколна пътека; оформяне на кътове за отдих; изграждане на навес-приемна и др.

Утре, от 11.00 часа, в района на Големия остров ще бъде направена първа копка на обектите, които ще се изграждат по проекта. 

Очаква се, по покана на кмета на община Шабла проф. Райна Бърдарева, да присъстват Недко Марчев – Областен управител на област Добрич, представители на изпълнителната и местната власт, неправителственият сектор и др.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+