Предстои да бъде обявен конкурс за избор на инвеститори за Индустриална зона Генерал Тошево

Предстои да бъде обявен конкурс за избор на инвеститори за Индустриална зона Генерал Тошево
Индустриална зона Генерал Тошево е обособена в северозападната част на града и се разпростира на площ от 140 декара. Вече е изградена довеждащата инфраструктура – газ, вода, ток, канализация за битови и отпадни води, улично осветление, тротоарни площи, съобщават от Община Генерал Тошево.

Планът на индустриалната зона е изготвен и е вкаран в програмата за разпореждане с общинско имущество и след отвърждаването на програмата от Общински съвет Генерал Тошево ще бъде обявен конкурс за избор на инвеститори. Зоната е разделена на 5 парцела, съответно по 30,750; 23,425; 29,747; 12,168 и 8,524 декара. Към момента неофициален интерес са проявили няколко фирми.

В непосредствена близост до индустриалната зона е закупен общински имот от инвеститор, който е предприел строителни работи и се очаква доставка на машини за две фабрики. Първата е за производство на хлебни изделия, ядки и сладкарски изделия, като се очаква да стартира до 2-3 месеца и да открие минимум 50 работни места. За втората фабрика, която е по-голяма и е за консерви от плодове и зеленчуци, е изготвен проект, който се очаква да бъде одобрен след месец, за да започнат строителните дейности. Фабриката трябва да осигури 150-200 нови работни места.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+