Актуализираха бюджета на Община Добрич с 460 000 лева

Актуализираха бюджета на Община Добрич с 460 000 лева
Отхвърлено беше предложението на групата съветници от БСП да се проектира канализационна мрежа на улиците „Вежен” и „Разлог”

Актуализация на общинския бюджет с 459 000 лв. гласува местния парламент на Добрич днес. Средствата са от преизпълнение на неданъчните приходите, от дивиденти, постъпления от продажба на земя. 30 000 лв. от тях ще отидат за целодневните детски градини, а 50 000 лв. – за детските ясли, във връзка с увеличените цени на консумативите и изискванията на наредбата за здравословна хранене на децата. 50 000 лв. се дават на ученическото общежитие, където има недостиг на средства. С 65 000 лв. ще бъде обслужен част от дълга на общината към Фонд ФЛАГ.


Останалото преизпълнение на собствените приходи на общината в размер на 264 000 лв. отиват за капиталови разходи. В актуализацията на Програмата за капиталови разходи бяха включени разширяване на Гробищен парк, за което ще отидат 100 000 лв. и ремонта на ритуалната зала и прилежащите сгради там за 82 000 лв. тоалетните в зала Добротица, които чакат ремонт от 2012 г. най-сетне ще бъдат реновирани с 82 110 лв. Основен ремонт ще бъде извършен и на покривите на Центъра за защита на природата и животните и общинското предприятие Устойчиви дейности и проекти.


Съветниците от БСП поискаха в рамките на преизпълнението на приходите, 7 000 лева да бъдат отделени за проектиране на канализация по улиците „Вежен” и „Разлог”. „Става въпрос за района западно от ул. „Калиакра”, който технологично не може да се включи в сега съществуващата канализационна мрежа, защото е с по-ниска кота”, заяви зам.- кметът арх. Пламен Ганчев. Според него изграждането на нова канализация и връзка с пречиствателната станция ще струва около 250 000 лв., с които общината не разполага в момента. Ако има такъв ресурс, трябва градежът да бъде под формата на инженеринг, т.е. да се изпълнят и проектирането, и канализацията. В случай, че сега се заложат средства само за проектиране, то също не би могло да приключи до края на годината, защото трябва да се подчини на Закона за обществените поръчки. Според арх. Емилия Добрева от групата на БСП именно проектирането ще даде реална представа за конкретната сума на изпълнение. Вносителят на докладната зам.-кметът Иван Колев обаче, повтори мнението на колегата си, че по ЗОП това няма да стане до края на годината и предложението на съветниците от БСП беше отхвърлено.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+