Завърши рехабилитацията на 18 км пътна мрежа в област Добрич

Завърши рехабилитацията на 18 км пътна мрежа в област Добрич
Приключи рехабилитацията и реконструкцията на 17.988 км второкласни и третокласни пътища в област Добрич. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е близо 11 млн. лв.

В лот 52 са включени участъците от път II-27 граница с ОПУ-Варна (Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път III-2077 Честименско – Каблешково - границата с ОПУ Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000.

Информация за приключването на обекта и извършените строителни дейности представиха на пресконференция в областния град инж. Адриана Захова – ръководител на проекта, инж. Таня Кокошарова – експерт в Агенция „Пътна инфраструктура“, и инж. Михаил Петров - директор на ОПУ-Добрич.

По проекта са рехабилитирани 6,988 км от път ІІ-27 - на територията на община Добрич, и 11 км от път ІІІ-2077, който са на територията на община Тервел. На обектите са положени основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Възстановени са банкетите и откосите. Подобрено е отводняването на пътната настилка. Изцяло подменени са съществуващите стоманени предпазни огради. Обновена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Ремонтирани са 24 водостока и едно голямо съоръжение на път ІІІ-2077 – мост в близост до село Каблешково, каза инж. Захова.

С рехабилитацията на двата пътна участъка се повишава безопасността и удобството на пътуващите и достъпността на жителите от област Добрич до околните общински центрове в областите Силистра, Шумен и Варна.

Стойността на проекта е 11 009 118 лв. с ДДС. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна. Строителният надзор е осъществен от „Трафик холдинг“ ЕООД, гр. Аксаково. Договорът за строителство е на стойност 10 436 030 лв. с ДДС, а за строителния надзор - 291 600 лв. с ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+