Информация от Община Добрич във връзка с изборите за евродепутати

Информация от Община Добрич във връзка с изборите за евродепутати
Във връзка с предстоящите в края на месец май избори за Европейски парламент община Добрич уведомява всички пълнолетни граждани с постоянен адрес в град Добрич и настоящ адрес държава извън Европейския съюз, че според чл. 3 ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс критерий за включване на лицата в избирателните списъци е да са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

Ако срокът на отседналост не е спазен, гражданите с настоящ адрес страна извън Европейския съюз ще бъдат включени в списъка на заличените лица.


Община Добрич приканва гражданите, които трайно са се завърнали в град Добрич, но все още не са променили настоящия си адрес, да го направят до 25-ти февруари 2014г. като посетят дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението” – ул.”Л.Каравелов” № 6. При заявяване на адреса, освен документ за самоличност, се предоставят и документи, доказващи правото на ползване на жилището (съгласно чл. 92 от Закона за гражданска регистрация).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+