Съветниците на Добрич изпращат протестна декларация до премиера

Съветниците на Добрич изпращат протестна декларация до премиера
Те настояват за отговор по какви критерии бяха разпределени средствата от публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" и преразглеждане на решението на Министерски съвет. Декларацията днес беше изготвена по предложение на общинския съветник от АБВ Владимир Калчев.

Припомняме, че нито един от депозираните 3 проекта не общината за канализация на кв. Рилци, ремонт на ученическото общежитие и реконструкция на част от градския парк не бяха одобрени.


Добрич е център на граничен селскостопански регион, в който живеят над 90 000 реални данъкоплатци. Хората на Добрич, както и всички български граждани, заслужават част от техните данъци, генерирали този държавен ресурс, да се върнат под формата на инвестиции или поне да знаят какви устойчиви резултати ще се постигнат с тях? Освен това в европейски план при харчене на публични средства винаги се спазват основни принципи и правила и се съблюдава ефективността и резултатността при тяхното разходване, се казва в декларацията.

В момент на все още действаща икономическа и финансова криза точно региони като Добрич предвид тяхната специфика са силно засегнати и имат нужда от допълнителна подкрепа. Въпреки това сме свидетели на непрозрачно „раздаване” на финансов ресурс без публично обявени протоколи с оценки на проектите, съгласно критериите в ПМС №4/16.01.2014 г.

Общоприетите индикатори за ефективно разходване на средства от подобен характер са: брой население, облагодетелствано от обновената инфраструктура; достъпна среда на хора с увреждания; икономия  на енергия и опазване на околната среда; брой създадени работни места, както и не на последно място конкретни количества подобрена инфраструктура.    

Изводите, които се налагат след обявеното решение са, че за пореден път определени български общини сме игнорирани от българското правителство, макар и да отговаряме на всички посочени „балансирани” подходи или „проектна готовност”. За пореден път се налага партиен принцип за разпределяне на нашите пари, който е неморален и противопоставя българските общини и техните граждани. 

Основните въпроси, на които се надяваме да получим отговори са: Каква е степента на проектна готовност на финансираните общини и кои от тези индикатори са отчетени при тяхното разпределяне? По какъв начин Вие подбрахте общините, в които насочихте финансиране, твърде голямо дори за европейските фондове? 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+