В Крушари организират дарителска кампания за абитуриенти от Дома за деца с умствена изостаналост

В Крушари организират дарителска кампания за абитуриенти от Дома за деца с умствена изостаналост
Милена и Елица са първите абитуриентки от Дома за деца с умствена изостаналост, които ще празнуват своя бал през май

Водени от желанието да помогнат на двете момичета да преживеят по незабравим начин този изключителен за тях момент, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни стартира дарителска кампания. Със събраните средства ще бъдат закупени абитуриентски тоалети на двете момичета.
      
Първата част на кампанията ще бъде открита с организираната от 24 до 28 февруари изложба-базар на  мартеници. Ръчно изработените мартеници ще са дело на децата от селата Крушари, Лозенец, Телериг и Коритен, работещи към местния Център за социална превенция на МКБППМН.
      
За Великден се планира втора изложба-базар на ръчно изработени пролетни украси и шарени яйца, като набраните средства отново ще бъдат предоставени на двете момичета от Дома за деца.
      
Средства могат да бъдат дарявани и в касата на община Крушари.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+