Детелина Николова участва в Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете

Детелина Николова участва в Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете
Кметът на Добрич Детелина Николова участва днес и утре в Шеста Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете "Местни решения за възстановяване на Европа" в столицата на Гърция Атина.

В първия ден на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете участниците ще се фокусират върху усилията на европейско, национално, регионално и местно равнище, за да подбуждат създаване на работни места и растеж. В рамките на срещата са предвидени два дискусионни панела по теми, свързани с инвестиране в икономическото възстановяване и създаване на устойчиви работни места и получаване на право на доставка с участието на регионите и градовете в Европа. По време на първия панел ще се разглеждат перспективите и предизвикателствата пред Европа за изход от кризата и как регионите и градовете могат да допринесат за възстановяване на работни места. Комитетът на регионите ще представи виждания за това как регионите и градовете да бъдат включени по-добре в стратегията за растеж и работни места. По време на втората дискусия Комитетът на регионите ще представи своята гледна точка относно пропуските в управлението, изпълнението и финансирането на Стратегията за растежа и работни места. Ще се обсъждат различни варианти за по-нататъшното развитие през втората половина на десетилетието и ще бъдат представени вижданията на регионалните и местните власти. През втория ден е предвидена пленарна сесия на Комитета на регионите с дебат за бъдещето на Европа. Между 22 и 25 май европейските граждани ще изберат нов Европейски парламент. Тези избори повече от всякога ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на ЕС. Избирателната активност и резултатите от изборите ще отразят отношението на гражданите към начина, по който Европа се бори с настоящата криза. Това са първите европейски избори след влизането в сила на Договора от Лисабон - сега европейските политически партии ще предложат своите кандидати за президент на Европейската комисия, което ще доведе до ново ниво на общоевропейски кампании и обществени дебати. Комитетът на регионите, представляващ регионите и градовете в Европа, ще използва тази възможност за откриване на дебат относно бъдещите приоритети на Европейския съюз и по-специално за ролята на местната власт в доближаването на Европа до нейните граждани, както и обратното.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+