ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Добрич

ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Добрич
Централната избирателна комисия определи членовете на РИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., тъй като при преговорите между политическите сили на място не беше постигнато споразумение

Председател на РИК в Осми район избирателен район е Даниела Димитрова, предложение на  ПП "ГЕРБ" със заместници Диана Далакманска, предложение на КП „Коалиция за България" и Даниел Маринов, предложен от ПП „Атака“. Секретар е Мелекбер Абил от ДПС. Освен ръководството, в комисията са назначени още 11 членове: Ивелина Илиева, Димчо Илиев, Росица Димова, Живко Желязков, Горан Панов, Нели Господинова, Върбан Върбанов, Валя Пейчева, Севда Неджибова, Вела Георгиева и Милена Желева-Керанова.


ЦИК определи състава на РИК на базата на писмо от областния управител и приложените към него предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите, на 28 март.


Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г., като решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+