На 250 първокласници е отпусната еднократна помощ до момента

На 250 първокласници е отпусната еднократна помощ до момента
Това съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Добрич

Молба-декларация за  еднократна целева помощ за ученици – първокласници се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година. Право на еднократна помощ имат семействата, чиито деца за първи път постъпват в държавно или общинско училище. Доходът на член от домакинството трябва да е по-нисък или равен на 350 лева.

Ограниченията не важат за децата с трайни увреждания, с един жив родител, или деца, настанени в приемни семейства. Молбите се приемат от 1 юли до 30 септември, след записването на децата в първи клас.


Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище. Подадени молби-декларации към 26-ти август тази година са 394. Утвърдените отпуснати помощи са за 250 първолаци, като към настоящия момент са изплатени 199 за сумата от 51 500 лв.


Размерът на еднократната помощ е 250 лева, какъвто беше и миналата година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+