128 първокласници очакват шестте общински училища в Ген. Тошево

128 първокласници очакват шестте общински училища в Ген. Тошево
1070 деца ще прекрачат прага на 15 септември в шестте общински училища на територията на община Генерал Тошево.

128 са първокласниците тази година, като обичайно най-голям е техния брой в СОУ „Никола Й. Вапцаров” и ОУ „Христо Смирненски” в общинския център.


Образователните средища ще посрещнат учебната 2014 – 2015 година с всичко необходимо за реализиране  на пълноценни учебно-възпитателни дейности. Училищата са финансово стабилни, уточняват от общината. Състоянието на материалната база и сградният фонд отговарят на всички изисквания за енергоефективност и оптимална учебна среда. Общината не страда от липса на учители.


Образованието и младежките дейностите са водещи приоритети в политиката на Община Генерал Тошево, затова значителна част от финансовия й ресурс се инвестира в предучилищната и училищната сфери. Добра практика се оказват и проектите с европейско финансиране, които администрацията съвместно с педагогическите екипи реализират в продължение на няколко години. Усилено се работи за това образованието да бъде достъпно и качествено и за децата от малцинствените групи.


Пред завършване са дейностите по благоустрояване на площите пред СОУ „Никола Й. Вапцаров”,  финансирани със средства от „Публична инвестиционна програма” на предходния кабинет, както и ремонта на ОДЗ „Радост”, финансиран по Проект „Красива България”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+