Кметът на Добрич участва в среща за старта на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Кметът на Добрич участва в среща за старта на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
Кметът на Добрич Детелина Николова като член на Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и представител на Североизточния планов регион ще участва днес в Пловдив в среща за старта на програмата.

За старта у нас ще пристигне Золтан Казачай - зам.-генерален директор на Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаванe”, чийто ранг се нарежда трети след този на Комисаря по заетостта в йерархията на Европейската комисия. От същата дирекция в срещата ще участва и Кирил Киряков, който е ръководител екип за България. Към тях за събитието ще се присъединят директорите на две дирекции от същата Главна дирекция - Петер Стуб Йоргенсен - Дирекция Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ и Андриана Сукова-Тошева - Дирекция Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ. На международно ниво, участие в събитието ще вземе и Аурелио Сесилио, който отговаря за развитието на страната ни в областта на Икономиката на социалния пазар в страните членки II. На информационното събитие днес в Пловдив ще бъде даден старт на новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се до края на периода (2014 – 2020 г.) по нея страната ни да усвои малко над 2 милиарда лева. Средствата ще бъдат основно насочени към намаляване на безработицата и бедността сред най-уязвимите групи от населението. Ще бъдат представени и политики на пазара на труда, както и ролята на „Агенцията по заетостта“ в посока на безработицата и работодателите, които търсят работна ръка. Информационният ден ще бъде открит от вицепремиерa и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Специални гости на събитието ще бъдат Томислав Дончев - заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и Хасан Адемов - председател на комисията по труда, социалната и демографската политика.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+