Ученик от ПМГ спечели "Аз мога, защото знам"

Ученик от ПМГ спечели "Аз мога, защото знам"
Във Висше училище по мениджмънт /ВУМ/ (преобразуваното Висше училище Международен колеж /ВУМК/) се проведе състезание за седмокласници „Аз мога, защото знам“, организирано от Департамент за модерни обучителни методи към ВУМ.


Младежите премериха сили в три модула: Български език и литература, Математика и Английски език. В състезанието се включиха над 30 ученици, които имаха възможност да участват и в трите модула по желание. Изпитите протекоха под формата на логически и занимателни задачи, като за всеки модул учениците разполагаха с 30 минути за решението им.


Български език и литература:
Първо място: Поля Христова, ПМГ „Иван Вазов“
Второ място: Гавраил Димов, ПМГ „Иван Вазов“
Трето място: Радина Янева, СОУ „Димитър Талев“

Математика:
Първо място: Гавраил Димов, ПМГ „Иван Вазов“
Второ място: Александър Манев, ПМГ „Иван Вазов“
Трето място: Ния-Розелин Юриева, ПМГ „Иван Вазов“

Английски език:
Първо място: Радина Янева, СОУ „Димитър Талев“
Второ място: Николай Тинев, СОУ „Димитър Талев“
Трето място: Анна Мария Георгиева, ПМГ „Иван Вазов“

Всеки от участниците получи сертификат, а за победителите бяха подготвени грамоти и материални награди.


Ученикът, който бе отличен с комплексна награда за най-добро представяне и в трите модула е Гавраил Димов от ПМГ „Иван Вазов“.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+