ЦИК назначи ОИК в Добрич, Каварна, Ген. Тошево, Крушари и Тервел

ЦИК назначи ОИК в Добрич, Каварна, Ген. Тошево, Крушари и Тервел
В петте общини парламентарно представените партии и коалиции не успяха да се споразумеят за съставите на избирателните комисии

Съставът на ОИК за Добрич е: председател Милена Петрова Стоянова, зам.-председател Валя Кондова Пейчева, секретар: Ерхан Керимов Ибрямов и членове: Димчо Илиев Илиев, Росица Светлозарова Димова, Ненка Русева Александрова, Меглена Иванова Миланова, Десислава Стефанова Ангелова, Желчо Илиев Петров, Даниел Георгиев Маринов и Милена Георгиева Стойкова Недева.


В консултациите участваха представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Не беше постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".


Състав на ОИК Каварна: председател Мария Маринова Костадинова, зам.-председател Петър Димитров Марковски, секретар Людмила Илиева Николова и членове: Теменужка Стефанова Габракова, Анастасия Стефанова Сигинова, Николай Стоянов Стоянов, Исмаил Ошнудов Исмаилов, Даниела Николова Попова, Снежана Куртева Михайлова, Захари Николов Захариев и Господин Георгиев Господинов.


Протоколът тук е подписан без особени мнения и възражения, но коалиция „Патриотичен фронт" представя две кандидатури за едно полагащо й се място.


ОИК Ген. Тошево: председател Красимира Димитрова Митева, зам.-председател Милена Иванова Петрова, секретар Живка Димитрова Запорожанова и членове: Мария Петрова Георгиева, Атанаска Иванова Вълчева, Върбан Димитров Върбанов, Пенка Нейкова Дякова, Георги Стоянов Райков, Дяко Ташков Дяков, Геновева Дичева Великова и Нурхаят Нурджихан Исаева.


При преговорите между парламентарно представените политически сили в Ген. Тошево не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия, тъй като представителят на партия „Движение за права и свободи" не е съгласен със съотношението на парламентарно представените партии и определените им места. Подписал е с особено мнение.


ОИК Крушари: председател Пепа Георгиева Тодорова, зам.-председател Димитър Стоянов Митев, секретар Ивайло Иванов Цанков и членове: Владислав Йорданов Йорданов, Марин Георгиев Василев, Величка Ганчева Недкова, Катя Лазарова Атанасова, Савка Желева Вълкова, Стоян Желязков Георгиев, Денчо Стоянов Денчев и Християн Тодоров Христов.


И в Крушари не е било е постигнато съгласие за състава на ОИК. На консултациите са отсъствали представители на партия „Атака" и коалиция „България без цензура". Полагащите им се места в ОИК са били запазени и те са представили допълнително своите предложения заедно с всички изискуеми документи. За ръководните длъжности има съгласие между участниците в консултациите според направените предложения. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".


ОИК Тервел: председател Димитър Иванов Костадинов, зам.-председател Нуртен Юсеин Хаджиисмаил, секретар: Капка Христова Георгиева, членове Съби Иванов Господинов,     Мария Станчева Минчева, Валентин Стоянов Петров, Миневер Мехмед Шерифали, Михаил Жеков Михов, Диана Василева Стойнова, Николай Димитров Атанасов и Стойчо Ганчев Стойчев.


И в тази община протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".


В Шабла е направено заместване по предложение на „Атака“ и като член в комисията влиза Полина Костова Калчева на мястото на Даниела Жечева Димитрова, която е депозирала отказ да участва в състава на ОИК.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+