Окръжен съд ще разгледа наказателно дело за присвояване срещу Миролюб Гаич

Окръжен съд ще разгледа наказателно дело за присвояване срещу Миролюб Гаич
Наказателно дело срещу Миролюб Гаич е насрочено за разглеждане на 04.05.2011 г. от 9 ч. в Окръжен съд – Добрич. Окръжна прокуратура – Добрич, е повдигнала обвинение срещу него за това, че през периода 11.07.2003 г. до 10.11.2003 г. в гр. Добрич при условията на продължавано престъпление като длъжностно лице – управител на „Югоагент Добрич” ООД - гр. Добрич, е присвоил чужди пари, в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, на обща стойност 180 708 лв., собственост на посоченото дружество и поверени му да управлява.

За улесняване на длъжностното присвояване съзнателно е ползвал официален документ с невярно съдържание – 41 фактури, издадени от три фирми от Перник и София, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

В обвинителния акт е посочено, че Миролюб Гаич е бил управител на „Югоагент Добрич” ООД от регистрацията през 1990 г. до обявяването му в ликвидация с решение на Окръжен съд – Добрич, от 11.11.2003 г. Назначеният ликвидатор е установил в документите на дружеството фактури, издадени в периода 11.07.2003 г. до 10.11.2003 г. за извършени ремонтни дейност в „Югоагент Добрич” ООД в размер на 180 708 лв. от една пернишка и две софийски фирми. Извършена проверка показала, че посочените строително-монтажни работи не са извършени, а с разходни касови ордери сумите по фактурите са били платени в брой. Според държавното обвинение като управляващ и представляващ Гаич е решил да присвои пари, собственост на дружеството, като тегли суми от касата му за покриване на разходи, каквито реално не са били направени. По-голямата част от ползваните фактури – 34 броя, са неистински, тъй като подписите в тях не са положени от лицата, които са посочени за издатели на фактурите. Останалите 7 фактури са с невярно съдържание. Документите са подписани от лицето, което е посочено за техен съставител, но вписаните в тях ремонтни дейности не са извършвани.

На досъдебното производство обвиняемият не е дал обяснения. Той не е възстановил и посочените щети.

С писмена молба до Окръжен съд – Добрич, Гаич е поискал разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие и заседанието е насрочено така.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+