Увеличава се добивът от пшеница

Средният добив от декар пшеница в Област Добрич вече е 445 килограма. Пожънати са 28% от нивите с тази култура, съобщават от Областна дирекция Земеделие – Добрич. От общо 1 138 617 декара с пшеница в Добричко, са рекултирани 319 584 декара. Най-напреднала е жътвата в община Балчик, където е почти преполвено събирането на реколтата – пожънати са 46,6% от площите с пшеница. Най-висок е средният добив в град Добрич – 503 килограма от декар, но той идва от твърде малко количество площи. Следва Община Добричка, където стопаните до сега прибират по 495 килограма зърно от декар.
Пред приключване е жътвата на рапица в област Добрич. Рекултирани са 90% от нивите с маслодайната култура. Жътвата на рапица не е приключила единствено в общините Каварна и Генерал Тошево. Средният добив за областта е 302 кг. от декар. Най-богата реколта от рапица са прибрали в град Добрич и Община Добричка – по 350 кг. от декар.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+