Служители на Окръжен съд усвояват основни начини за обслужване на хора със звуково увреждане

Служители на Окръжен съд усвояват основни начини за обслужване на хора със звуково увреждане
Служители на Окръжен съд - Добрич, се обучават в начално ниво на жестомимичен превод под ръководството на Петя Митева – председател на Териториалната организация на глухите в Добрич. В рамките на 6 часа през месец май те ще се запознаят с етиката за комуникация с хора със звуково увреждане и ще усвоят първоначално ниво на общуване с тях.

Обучението се провежда след работно време. В него вземат участие 18 от деловодствата на съда. На първата лекция във вторник те се запознаха с особеностите на възприятията на глухите хора и със специфичното в общуването с тях. „Отстрани не винаги срещаме разбираме, затова е важно другите да знаят повече за особеностите в комуникацията с глухи. Жестомимиката е език, който се учи само в полза на другите”, обясни г-жа Митева. Тя има ниво на нечуващ лектор – обучител. Работата й със служителите на Окръжен съд – Добрич, е напълно безкористна.

Обучението е част от целенасочената политика на Окръжен съд – Добрич, за подобряване на обслужването на хората с увреждания. В началото на годината бе проведена среща на председателя на съда, съдии и служители с техни организации, да се проучат специфичното за тях като потребители на съдебни услуги и представителите на съда да получат информация как да могат да усъвършенстват обслужването им. В резултат на тази среща бяха изготвени „Правила на Окръжен съд – Добрич” за работа с хора с увреждания. Четири организации на инвалиди разпространиха сред своите членове и събраха отговорите им на анкетата за „Проучване на мнението на гражданите за работата на Окръжен съд – Добрич”, която бе проведена през месеците февруари и март.

Тази седмица Окръжен съд – Добрич, постави нови табели за информация на хора със зрителни увреждания. С надписи с по-голям и релефен шрифт са обозначени Наказателното и Гражданското и търговско деловодство.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+