Обществен дебат за Общата селскостопанска политика на ЕС се проведе в Добрич

Обществен дебат за Общата селскостопанска политика на ЕС се проведе в Добрич
България отбелязва сериозен напредък в убеждаването на останалите страни-членки на ЕС да не се прехвърлят средства от първи във втори стълб на новата Обща селскостопанска рамка (ОСП) на съюза за периода 2014 – 2020 г. Това съобщи пред земеделци в Добрич евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Неделчева.

Тя обяви още, че остро се противопоставя на предложенията на някои от старите страни-членки 20% от средствата да бъдат прехвърлени, защото всички средства в първи стълб означават реални пари за всяка конкретна година, а парите във втори стълб се дават на многогодишна база и е нужно съфинансиране.

 

Неделчева е в Добрич, за да представи предстоящите промени в рамките на четвъртата кръгла маса от Обществения дебат за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година.

 

Дискусията се организира от евродепутата на ГЕРБ Мария Неделчева с партньорството на ПП ГЕРБ, Министерството на земеделието и храните, Асоциацията на земеделските производители в България и най-голямата европейска неправителствена организация на земеделските производители Copa-cogeca.
    

Пред над 100 земеделски производители и животновъди от областите Добрич, Варна, Търговище и Шумен, Мария Неделчева обясни, че изравняването на преките европейски плащания и отстояването на правата на българските производители в новата ОСП е неин основен ангажимент като български евродепутат и член на Комисията по земеделие в Европарламента. Неделчева призова българските земеделци и животновъди да дадат своите предложения как да бъдат защитени интересите на България в новата селскостопанска рамка.

 

Техните въпроси и предложения бяха разгледани от експертите на Министерството на земеделието и храните Снежана Благоева и Мая Нинова и от главния политически съветник на Copa-cogeca Шелби Матюз, която пристигна в България специално за срещата в Добрич.
    

Мария Неделчева обясни пред фермерите, че е внесла 51 поправки по проекта за новата Обща селскостопанска рамка на ЕС и предложенията към основния документ. В една от поправките, Неделчева предлага в новата ОСП да отпадне тавана на субсидиите за големите фермери, който би ограничил средствата за голяма част от едрите фермери както в България, така и останалите страни-членки на Европейския съюз.

 

Евродепутатът призова българските производители също да дадат и свои предложения как може да бъде уредена ситуацията по този въпрос. Неделчева призова земеделците да предложат и дефиниции на понятието „активен фермер”. Това се налага, защото плановете на европейските институции са субекти, които притежават земи (като например жп компании, заводи и др.), но не произвеждат блага да нямат право да получават европейски субсидии.

 

Мария Неделчева припомни и основната си кауза в Европейския парламент за изравняването на преките плащания за фермерите от старите и новите страни-членки на ЕС. В момента българските фермери получават едва 40% от парите, които получават техните колеги в старите страни-членки. Неделчева изрази съжаление, че писмената декларация, която тя инициира, не събра нужния брой гласове на евродепутати за прекратяването на разпределението на плащанията по историческия критерий. Според Неделчева обаче с инициирането на подписката проблемите на българските земеделци и животновъди са били четири месеца в дневния ред на Европейския парламент. Затова евродепутатът от ГЕРБ призова българските фермери да дадат свои предложения на базата на какви критерии да се извършва разпределението на европейските пари за следващия програмен период по Общата селскостопанска политика, защото от другите страни-членки вече има нови предложения. Като пример Неделчева посочи идеите парите да се разпределят на база БВП или покупателните способности на населението в отделните страни.

 

Друга поправка, която Мария Неделчева заедно с Министерството на земеделието и храните предлага в новата ОСП е животновъдите, които не са собственици на земи също да имат право да получават европейски субсидии. Според сега действащите правила на ОСП е точно обратното и поради тази причина почти 90% от животновъдите у нас са лишени от такива субсидии. Това е още една причина, поради която евродепутатът Мария Неделчева призова родните производители да дадат свои предложения за дефиниране на понятието „дребен фермер”. Нужно е България да е готова с дефиниция по този въпроси, защото почти всички нови страни-членки са се обединили, че новата европейска земеделска политика трябва да е насочена към отделните дребни производители.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+