ВАС: Румен Николов остава кмет на Кранево

ВАС: Румен Николов остава кмет на Кранево
ВАС остави в сила решението на Административен съд - Добрич по оспорените резултати от изборите през 2015г. за кмет на Кранево

Административният съд в Добрич потвърди решението на съда в Балчик от месец октомври 2015г., с което независимия кандидат Румен Николов е обявен за избран, на първи тур, за кмет на кметство Кранево, област Добрич.


Делото беше образувано по жалба на Даниела Пеловска, също кандидат за кмет на селището.


Решението бе обжалвано от Даниела Василева Пеловска пред Върховния административен съд. Тя поиска отмяна на оспореното решение и го определи като незаконосъобразно и нищожно поради допуснати нарушения на Изборния кодекс при съставянето на списъка за подкрепа на независимия кандидат за кмет на кметство Кранево, община Балчик, Румен Петков Николов.


Върховният административен съд посочи и мотивите за взетото решение -  Административният съд в Добрич не е  допуснал процесуални нарушения, които да обосновават отмяната на решението му; положил е дължимата процесуална грижа да съдейства на страните съобразно разпределената доказателствена тежест в процеса да ангажират съответните доказателства, като обосновано е приел, че кандидатът за кмет Румен Петков  е получил 336 действителни гласа и следва да се счита за законосъобразно избран, тъй като е получил повече от половината /229/ действителни гласове от проведените на 25 октомври  2015г. избори за кмет на кметство Кранево, а жалбоподателката е получила 262 от действителните гласове. Освен това е определена като правилна  преценката за несъществено допуснатото нарушение на  броят на гласувалите след  20:00ч., които не повлияват на крайния резултат.


Решението на ВАС е окончателно.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+