Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
В Областна администрация - Добрич днес се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Комисията с председател зам. областния управител Ивайло Манушев прие доклад за дейността си във връзка със състоянието на безопасността на движението в област Добрич за 2015 г. Обсъдени бяха и планираните дейности и мероприятия за подобряване на безопасността за 2016 г.

В доклада на комисията, представен от зам. областния управител, се казва, че е подобрена ефективността и взаимодействието между структурите на контролните органи на различните институции, като своевременно са отстранявани установените нарушения: извършени са съвместни проверки със Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич на състоянието на хоризонталната маркировка, пътните знаци и предпазните съоръжения по уличната мрежа на общините, в непосредствена близост до училищата и детските градини; засилен е контролът на обществения ред, като от органите на МВР са съставили над 4000 акта за административни нарушения на правилата за движение по пътищата; в учебните планове и програми за учебната 2015/2016 год. са заложени теми, свързани с изучаване правилата за безопасност на движението по улиците и пътищата.


Дейностите, свързани с поддържане на републиканската пътна мрежа и осигуряване на нормална експлоатация и проводимост на пътищата или свързаните конкретно с ремонт на асфалтовите настилки, съставляват около 80% от средствата, отпуснати по годишната задача на ОПУ - Добрич. За отчетния период са проведени ремонти на асфалтови настилки, включващи машинно и ръчно изкърпване, на обща площ 14 236 кв.м.


През 2015 г. се отчита подобряване на обстановката по безопасност на движението на територията на Първо РУ - Добрич, Балчик, Тервел и Албена. Положителните резултати следва да се търсят в повишената превантивна дейност по отношение спазване на скоростните режими по основните пътища на територията на областта, като следствие от ефективното ползване на автоматизираните системи за контрол. Влошаване на обстановката по безопасност на движението се забеляза най-вече на територията на Второ РУ - Добрич, през чиято територия преминават основните направления от Републиканската пътна мрежа на областта.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+