НССЗ организира среща с фермери за добри ветеринарни практики

НССЗ организира среща с фермери за добри ветеринарни практики
6 изнесени приемни организира Националната служба за съвети в земеделието в Добричка област

На 23 март 2016 г. в Ген. Тошево НССЗ,  Областна дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие“ ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема „Добри практики и ветеринарномедицински изисквания при отглеждане на селскостопанските животни”. Събитието ще се проведе от 10:15 часа в малката зала на Общината, етаж 2.


По време на семинара фермерите ще бъдат запознати с актуалните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Експерти от Териториален областен на НССЗ - Добрич ще представят възможностите за подпомагане на земеделски стопани по ПРСР 2014-2020г.


Събитието е част от инициативата службата за продължение на активната дейност на за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“.


По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат  на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.


На 22-ри март специалистите ще бъдат в Ген. Тошево от 9 до 12 часа, а в Каварна – от 10 до 13 часа. На следващия ден, освен в Добрич от 9 до 12 часа, приемна ще има и в Тервел от 10 до 13 часа. На 24-ти март – в Крушари от 10 до 13 и отново в Добрич – от 9 до 12 часа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+