157 майки се оплакват на Първанов

157 майки се оплакват на Първанов
157 майки, които се оказа, че са взимали неправомерно пари от НОИ поискаха съдействие от президента Георги Първанов. Жените са в нарушение, защото не са имали право на тези средства, след като децата им ходят на ясла.

Според промяна в Кодеска за социалното осигуряване, майката спира да получава пари от  Националния осигурителен институт, когато детето тръгне на ясла, но напрежението сред жените не стихна и  част от семействата внесоха жалби и в Комисията за защита от дискриминация. До момента пък в президенството са постъпили  157 молби от майки, които искат да им бъде опростено връщането на получени обезщетения за майчинство.

"Темата за връщане на неправомерно получени обезщетения отново е особено актуална. Смятам, че не бива младите майки да плащат част от цената на кризата", написа президентът Георги Първанов в личната си страница във Facebook.

Социалната роля на държавата е важна именно в такива случаи. „Напомням, че опрощаването на тези задължения може да стане само след подаване на индивидуална молба до упълномощената за това комисия. По постъпилите вече молби се работи активно", заявява Първанов.

Съгласно Конституцията опрощаването на несъбираеми държавни вземания е правомощие на държавния глава, който формира своето решение въз основа на становище на работещата към институцията Комисия по опрощаване на несъбираемите държавни вземания. До момента в нея са постъпили 157 молби от майки, които искат да им бъде опростено връщането на получени обезщетения за майчинство. По всяка от молбите е образувана съответната преписка и е задвижена административната процедура.

Процесът на изготвяне на всяка преписка продължава няколко месеца поради заложените в закона процедури, които трябва да бъдат спазвани. Срокът на практика зависи от времето, за което органите на общинската администрация могат да съберат нужните сведения за материалното и имотното състояние на лицата, подали молби за опрощаване. Този период включва и разглеждането на молбата от общинския съвет, както и от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. В последствие комплектованите преписки се внасят за разглеждане в Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания, която също изразява писмено предложение по всяка една молба.

Решението се взема на базата на факти и обстоятелства, станали известни в процеса на проучването на молбата. В тази връзка няма как да бъде изразено принципно становище по този или друг случай, независимо от това, че засяга много хора, без да е извършено предварително и според закона проучване на всеки индивидуален случай.

До момента през описаната процедура са преминали 24 молби, удовлетворени са молбите на 14 лица.

Предстои разглеждането на останалите молби, след като преписките се върнат в Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания.

Източник: bNews
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+