Ученици от ОУ „Стефан Караджа“ изправени пред избор на образование и професия

Ученици от ОУ „Стефан Караджа“ изправени пред избор на образование и професия
Консултанти от Център за кариерно ориентиране - Добрич представиха пред учените от седми и осми клас тематичния филм „Познаваме ли професията, която избираме?“

Разгледани бяха основните  аспекти при избора на професия – да познаваш добре своите личностни качества, умения и способности още от ранна детска възраст,  света на професиите, както и да си запознат с условията и организацията на труда – работна среда, работна атмосфера, а също и какво образование и квалификация са нужни, за да упражняваш съответната професия. 


Учениците бяха информирани за профилите и професиите, които предлагат   гимназиите в Добрич за следващата учебна година. Средношколците осъзнаха, че е важно да се търсят различни източници на информация преди да вземат  окончателното си решение, защото избирайки професия, човек трябва да гледа дългосрочно и да мисли какво ще бъде търсенето  на пазара на труда.Център за кариерно ориентиране - Добрич функционира по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+