ВУМК - Добрич издава единственото българско научно списание за изследвания в туризма на английски

ВУМК - Добрич издава единственото българско научно списание за изследвания в туризма на английски
След дълга процедура по одобрение – 18 месеца, българското научно списание „European Journal of Tourism Research” (Европейски журнал за изследвания в туризма - EJTR), което е единственото подобно издавано у нас, бе прието за публикуване в световната научна база данни – Scopus (Скопус). Списанието EJTR е и единственото българско списание прието в базата данни в раздел „Социални науки”.

„Процедурата по приемане е стандартно толкова дълга, защото през това време специално назначена комисия следи всеки брой от списанието, а то излиза на 6 месеца. Комисията разглежда публикациите на авторите, ред колегията, която се състои от над 50 учени от цял свят – Великобритания, Германия,  Япония, Австралия, САЩ, Мексико, Китай и много други, общо са близо 30 държави. Световните рейтинги на университетите отчитат публикациите на преподавателите в изданията, които са качени в Scopus, факт е, че в базата данни само EJTR е в раздел Социални науки, което означава, че имиджът на списанието ще се покачи още повече, а по този начин и на българската наука.” – споделя д-р Станислав Иванов, главен редактор и академичен директор на Висше училище Международен колеж (ВУМК). Висшето училище издава списанието с помощта на „Фонд научни изследвания” към Министерството на образованието.

 

Българското научното списание „European Journal of Tourism Research” е единственото в сферата на туризма, което се издава у нас на английски език и е едно от 130-те в света. То се разпространява в над 500 университетски библиотеки по целия свят, чак до Австралия. Световно известни учени публикуват статии в него, включително е имало и подадени статии от Оксфорд, споделят от ВУМК.

 

Базата данни Scopus една от най-големите за научна литература и проучвания, която съдържа на 18 000 заглавия от близо 5000 издателства.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+