Основното училище в тервелското село Зърнево вече предлага столово хранене

Основното училище в тервелското село Зърнево вече предлага столово хранене
Първият учебен ден от втория срок на учебната година бе и първият ден, в който в ОУ „Христо Ботев“ в с. Зърнево стартира столово хранене на учениците.

Училището е основно, в него през тази учебна година учат 86 деца от с. Зърнево. Няма деца от съседни населени места. Учениците са на възраст от първи до осми клас. До момента в училището не е предлагано столово хранене, тъй като няма пътуващи ученици и децата са се прибирали по домовете си след приключване на учебните занятия. През последните години обаче бе въведено задължително целодневно обучение за всички ученици и сега децата от първи до седми клас прекарват повече време в училище. По тази причина Община Тервел предприе действия за устройване на кухня - майка в с. Зърнево и в тази кухня занапред ще се приготвя топла храна за децата от местната детска градина (36 на брой) и за учениците от училището. Предвидено е от 5 юни т.г. в кухненския блок да стратира и филиал на домашния социален патронаж. Така и възрастните хора в с. Зърнево – тези , които изпитват затруднения в ежедневието си - ще получават ежедневно топла храна. Село Зърнево е едно от големите села в Община Тервел. В него живеят постоянно около 1200 души. Новата социална услуга, която стартира от днес доведе и до разкриване на две нови работни места за хора от с. Зърнево. Общо персоналът на кухнята вече е от пет души. Ремонтът и оборудването на кухнята бяха финансирани и изпълнени от Община Тервел през 2016-та година.


През последните години Община Тервел изпълнява последователна местна политика за разширяване на кръга от деца, ученици и възрастни хора, които да ползват услугите на общински центрове за социални услуги и кухненски блокове , така че да се подобри качеството на живот в ежедневието им. Ценовите равнища на приготвяната от общинските звена храна е изключително добро. При тристепенно меню (супа, основно ястие с месо и десерт) цената на един храноден за учениците варира между 1,49 лв. и 1,80 лв. С незначително по-висока стойност е храноденът в детските градини (там има две закуски и тристепенен обяд) и на възрастните хора, при които храната е с по-голям грамаж. Всички менюта се изработват от общински специалист и имат съответствие с наредбите за хранене на деца и ученици. Менюто за възрастните е различно за отделните социални центрове и е съобразено с етническите особености на населението , обхванато от съответния център, както и с утвърдените рецептурници за приготвяне на храна за обществено хранене.


Шест от седемте общински училища вече имат столово хранене. Това училище, което все още няма такова е основното училище в с. Безмер. Общината подготви проект за преустройство на свободна общинска сграда в с. Безмер – бивша здравна служба, за превръщането й в център за социални услуги.Проектът е приоритизиран за финансиране от стратегията за развитие на МИГ Тервел – Крушари.В този център ще се приготвя храна за децата от местната детска градина (40 на брой) и за децата от училището.Ще има и направление за възрастни хора.Село Безмер е населено място, което не страда от съществен демографски проблем.В него живеят малко над 1200 души , като броят им през последните години се запазва.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+