Общините Балчик и Мангалия работят по общи проекти

Общините Балчик и Мангалия работят по общи проекти
Работна среща във връзка с общ проект за рехабилитация на пътя до Тузлата и крайбрежния път в посока Каварна се проведе в администрацията на Община Балчик.

На срещата кметовете на побратимените общини Николай Ангелов и Кристиан Раду декларираха готовността си да продължат работа по съвместни проекти. Предвижда се ремонт на около километър от улиците "Черно море" и "Приморска" в Балчик. На срещата стана ясно, че подобно проектно предложение е коментирано с румънската община Наводари. Прогнозното разпределение на средствата по конкретния проект ще бъде 4,5 милиона евро за Мангалия и 3,5 милиона за Балчик.


Експерти от двете администрации дискутираха възможността за кандидатстване по друга мярка, където община Балчик да бъде водещ партньор. Целта на проекта е реновиране на дамбата. Кметът Ангелов подчерта, че ремонтът на крайбрежната алея е приоритетен за него и важен за града.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+