Избраха представителите на секторите ВЕИ и туризъм от Каварна за работните групи по защитените зони

Избраха представителите на секторите ВЕИ и туризъм от Каварна за работните групи по защитените зони
Кметът на Община Каварна Нина Ставрева днес обсъди проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра с представителите и собственици на ветрогенератори в района и с туристическия бранш.

Илиян Петков, Йордан Йорданов, Миглена Стоилова – Папазян, Вера Петрова са представителите на сектор Енергетика, които ще участват в работните групи за преразглеждане на Интегрирания план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, "Калиакра" и " Белите скали".


Представителите на сектор Туризъм ще са са инж. Стефка Славова, арх. Иван Димчев, Камен  Жейнов - гл. арх. на Каварна, инж. Емил Тасков, адвокат Весела Александрова и Пламен Белчев.

По време на срещата бе потвърдено общото становище, че трябва да бъде намерен разумен компромис между екологията, грижата за ценните животински и растителни видове и икономическия просперитет и поминъка на жителите на Крайморска Добруджа.


Участниците в срещата подчертаха, че успешният резултат на тази кампания за преразглеждане на очертанията на „Натура 2000“ в района и преразглеждане на Интегрирания план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, "Калиакра" и "Белите скали" изисква изграждането на национална позиция и сътрудничество между всички заинтересовани институции и техните представители в релевантните международни структури – Европейска комисия, Европейски парламент, международни екологични организации.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+