9 пyблични oбcъждaния относно добива на газ в Тошевско през октомври

9 пyблични oбcъждaния относно добива на газ в Тошевско през октомври
Oбщинa Генерал Тошево организира пpoвeждaнeтo нa пyблични oбcъждaния на доклад за оценка на въздействието върху околната среда към инвecтициoннo пpeдлoжeниe "Разработване и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич".

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа, в Общинска администрация - Генерал Тошево и кметствата на с. Кардам, с. Люляково, с. Писарово, с. Вичево, с. Преселенци, с. Горица, с. Василево, с. Калина, с. Средина, с. Балканци, с. Великово, с. Сираково, с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, в РИОСВ - Варна и в офиса на “Русгеоком БГ” ЕАД - 1407 гр. София, ул. „Филип Кутев“ №5. ет.6.


Докладът може да бъде видян и в електронен вариант на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507.


Публичните обсъждания с участието на инвеститора, представители на Общинска администрация - Генерал Тошево, представители на РИОСВ – Варна, граждани и заинтересовани страни, са открити и ще се проведат на следните дати:


– 16.10.2017г. от 17:00 часа в читалището на с. Рогозина
– 17.10.2017г. от 17:00 часа в кметството на с. Чернооково
– 18.10.2017г. от 10:00 часа в читалището на с. Калина
– 18.10.2017г. от 17:00 часа в читалището на с. Преселенци
– 23.10.2017г. от 10:00 часа в читалището на с. Василево
– 23.10.2017г. от 17:00 часа в читалището на с. Спасово
– 24.10.2017г. от 10:00 часа в читалището на с. Люляково
– 24.10.2017г. от 17:00 часа в читалището на с. Кардам
– 28.10.2017г. от 10:00 часа в голямата зала на Общинска администрация - град Генерал Тошево


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+