Хората с увреждания в Добрич с жалба до общината заради картите за транспорт

Хората с увреждания в Добрич с жалба до общината заради картите за транспорт
От сдруженията на инвалидите, слепите и глухите в Добрич внесоха жалба до община град Добрич във връзка с решението на Общинския съвет от 28 ноември относно критериите за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема. В жалбата си те изразяват мнението си, че определените критерии са несправедливи и некомпетентни и унижават хората с увреждания.

Основното недоволство е срещу решението право на безплатен транспорт да имат само хората с увреждане над 70 процента. Така са ощетени групата, попадаща между 50 и 70 процента, в която са и повечето в трудоспособна възраст и хората, които работят и които имат най-голяма нужда от транспорт, тъй като го ползват ежедневно. Болшинството от тях, се казва в жалбата, са на минимална работна заплата или на почасова работа по различни европейски програми и в същото време не получават и интеграционни добавки. 


В жалбата са предложени други критерии, доказали се като ефективни във времето:


1.Картите да бъдат давани първо на хора с намалена трудоспособност от 50 и над 50 процента, доказали, че ходят на работа и картата им е необходима за това, освен и за посещение на медицински и социални услуги.


2.Картите да бъдат давани на придружителите на инвалидите с над 90 процента с чужда помощ. Това са хора, които ежедневно полагат грижи за трудно подвижни или лежащо болни хора с увреждания.


3.Картите да бъдат давани на социално слаби хора с увреждания, членове на съответната  организация.


Според засегнатите от решението на ОС сегашната методика предполага конфронтация между председателите и членовете на сдруженията.


„Ако така предложените критерии не бъдат разгледани и приети, заявяваме и настояваме от следващата година молбите за картите на хора с увреждания да бъдат подавани в Община Добрич и Общинските служби да определят на кого да се дадат тези карти. Нека някой общински чиновник да заслужи заплатата, която му плащаме, като се занимава с приемането на молбите и раздаването на картите“, завършва жалбата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+