Подобряват качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Добричка по проект

Подобряват качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Добричка по проект
Приключват дейностите по проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка“.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда.


Общата стойност на проекта е 499 656,37 лв, от които 424 707,91 лв. (85%) са от европейско съфинансиране, а останалите 74 948,46 лв. – Национално финансиране.


Продължителността е от 14.06.2016 до 14.02.2018 г.


Чрез дейностите бе постигнато преодоляване на социалната изолация, осигуряване на безопасна и подходяща среда за достойно съществуване и активен социален живот чрез улесняване достъпа  на хора с увеждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване до комплекс от почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда. 


Създадени са условия за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близки с увреждания.


Проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка“ се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+