Проект за близо 6 млн. лв. спечели Община Каварна за ремонт на пътища

Проект за близо 6 млн. лв. спечели Община Каварна за ремонт на пътища
Община Каварна е одобрена по проект ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна” по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”.

Общинските пътища, които ще бъдат рехабилитирани са I - 9 Каварна – Балчик (с. Божурец), I -  9 Каварна-Топола/-Каварна III-901, I – 9 Шабла-Каварна/-Раковски-Иречек DOB2141/ и I – 9 Каварна – Балчик (Топола – местност Икънтълъка – граница община Каварна – Балчик) – местност Тузлата—Балчик-Албена- / I-9/.


Проектът включва полагане на изцяло нов асфалт, нова пътна маркировка, мантинели и осветление по бул. България, който е основната пътна артерия на града. 


Размера на допустимите разходи за дейности по проекта е 5 867 315,29 лв. Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.


Помощта се предоставя за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови или съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+