Водата в хирургичния корпус на болницата е негодна за пиене

Водата в хирургичния корпус на болницата е негодна за пиене
Трети ден водата в хирургичния корпус на многопрофилната болница в Добрич не е годна за питейно-битови нужди поради отклонения в микробиологичните й показатели.

Директорът на РЗИ Добрич д-р Ангелова потвърди информацията и заяви, че микробиологичните показатели на водата не отговарят на изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Издадено е предписание, според което ВиК Добрич трябва да бъде уведомено и да предприеме действия в посока регулиране на качеството на водата.


Директорът на болницата д-р Трифон Йорданов сподели, че е издал Заповед, в която изисква да се извърши оптимално хлориране от страна на ВиК Добрич, като за целта трябва да се преустанови подаването на питейна вода от 13.00 часа на 05.02.18 година до 18.00 часа на 07.02.2018 година. На персонала и пациентите е раздадена бутилирана вода, предприети са всички мерки за ограничаване на вътреболничните инфекции. Д-р Трифон Йорданов увери, че всички предпазни мерки са предприети, до всеки водоизточник в болницата е залепена информация, че водата е негодна за пиене. В заповедта му е написано още, че на началника на „Стопанско звено“ е възложено да осъществи необходимите задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Заповедта е връчена на всички началници на отделения в МБАЛ Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+