Поставиха проблема с полските пътища пред депутата от ГЕРБ Даниела Димитрова

Поставиха проблема с полските пътища пред депутата от ГЕРБ Даниела Димитрова
Проблема с полските пътища поставиха пред народния представител от ГЕРБ Даниела Димитрова представители на Добруджанския фермерски съюз.

Председателят му Тодор Моралийски обясни, че фермерите настояват за решаване на проблема във връзка с публикация на сайта на Министерството на земеделието и горите по проект на наредба за допустимост на земеделски площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, които подлежат за обществено обсъждане. От съюза настояват общините да си влязат в ролята на собственик на тези пътища и ясно да ги очертаят и заедно с фермери и арендатори и кооперации да ги направят годни за ползване.


Горските стопанства да изрежат самозалесилите се дървета, извън сервитута от 2 метра за поясите в Добруджа и да се очертаят пътища, годни за ползване. Да се забрани разораването на полски пътища, които създават пречки на ползвателите да стигнат до имотите си.


Утре народният представител от ГЕРБ Даниела Димитрова ще постави проблема на вниманието на Министерството на земеделието и горите.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+