Бизнес дама от Добрич, зпоупотребила с еврофондове, получи 7 месеца условно

Бизнес дама от Добрич, зпоупотребила с еврофондове, получи 7 месеца условно
Седем месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години наложи Окръжният съд във В. Търново на управителка на дружество в Добрич, злоупотребила с пари от Еврофондове, съобщи dnesbg.com. Стела А. е осъдена за престъпление против паричната и кредитна система след споразумение с Великотърновската Окръжна прокуратура.

Съдът одобри постигнато с прокуратурата споразумение, с което Стела А. се признава за виновна за това, че на  29 март 2013 г. във В. Търново, като управител и представляващ юридическото лице „Еко – ват 05″ ЕООД, Добрич, представила пред Регионална разплащателна агенция /РРА/ във В. Търново при държавен фонд „Земеделие“ неверни сведения в заявка за окончателно плащане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Управителката на дружеството е приложила документи с неверни сведения – констативен акт от 31 октомври 2011 г. за установяване годността за приемане на строежа за къща за гости № 1 и къща за гости №3 по плана на Плачковци, община Трявна. В тях  било посочено, че строител на горепосочените къщи е „Екострой Трявна“ ООД, за да получи „Еко – ват 05″ ЕООД  сумата от 142 687,44 лв. – средства от фондове принадлежащи на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Деянието е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл. Споразумението има последици на влязла в сила присъда.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+