Провежда се конкурс за приемане на лица за военна служба

Провежда се конкурс за приемане на лица за военна служба
Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане от лица изпълнявали кадрова военна служба, (четири) вакантни длъжности за офицери от състава на Централно Военно Окръжие, както следва:

1.Началник на Военно Окръжие 2-ра степен - Монтана – звание: подполковник, капитан 2-ри ранг, 


2.Началник на Военно Окръжие 2-ра степен - Разград – звание: подполковник, капитан 2-ри ранг.


3.Началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация, във В. Ф. 54550 – Монтана; звание: майор, капитан III ранг, 


4. Началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация, във В. Ф. 54650 – Видин; звание: майор, капитан III ранг.


Изисквания за минимално образование и квалификация за всички изброени длъжности: Висше военно училище и ОКС „магистър”, от професионално направление „Военно дело”, придобита във военна академия или приравнена 


Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВС на РБ


За длъжността могат да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл.19, т.2 от ППЗОВС на РБ (минимален престой във военно звание – 2(две) години, докато са били на военна служба.


Срок за подаване на заявленията - до 23.05.2018 г.;


Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 058/604 205, както от сайтовете на: Централно военно окръжие: http://www.comd.bg/ и Министерство на отбраната: https://www.mod.bg/bg/


Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите документи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+