Община Добричка отличи изявени дейци на образованието и културата

Община Добричка отличи изявени дейци на образованието и културата
Община Добричка отбеляза с празничен концерт Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.


На празника присъстваха инж. Тошко Петков – кмет на Община Добричка, Жоро Тошков – началник на Регионално управление по образованието, Донко Марев – председател на Добрички общински съвет, представители и дейци на образованието и културата, директори на училища и детски градини, учители, председатели и секретари на читалища, общински съветници, общинската администрация на Община Добричка, кметове и кметски наместници и жители на общината. „24 май - Денят на славянската писменост и българската просвета и култура, е празник, който всяка година запалва в очите на българите искрата на родолюбието и ни връща към изворите на българската духовна традиция. Под звуците на уникалния химн „Върви народе възродени”, който носят в сърцата си поколения българи, ние всеки път си припомняме съкровени мигове от своето детство, когато с божури и лалета украсявахме  портретите на светите братя. Заветните думи на патриарха на българската литература Иван Вазов, че и ние сме дали нещо на света и на вси славяни книги да четат, отново ни напомнят за епохалното дело на солунските братя, без което днес е невъзможно да си представим световната цивилизация. Словото на Кирил и Методий ни прави равни с другите европейски народи, а буквите, с които изписваме най-съкровените думи, за да изразим своя човешки и национален потенциал, си остават най-непревземаемата българска планина”, заяви в тържественото си слово кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков.Възпитаници от училищата и детските градини в селата на територията на община Добричка поздравиха присъстващите с песни, танци и стихотворения.По време на тържествения концерт инж. Тошко Петков връчи плакети и грамоти на изявени дейци в сферата на образованието и културата.  Отличените са:


Рада Въртунинска - за цялостен принос в краеведството и краезнанието за Добруджа, за ценен принос в сравнителното литературознание с изследванията и анализите на творчеството на Дора Габе, Йордан Йовков, Гогол, и Пушкин. Има издадени 22 книги – исторически и краеведски очерци, романи, есета за исторически събития, свързани с Добруджа и именити добруджанци. Книгите на Рада Въртунинска се намират в престижни световни библиотеки – във Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Париж, Тимишоара ,Москва.


 Народно читалище „Георги Тодоров-1940г.“, село Владимирово, за дългогодишна културно-просветна дейност и безспорен принос за културното развитие на селото. За всичките години от създаването си читалището се е превърнало в неотменна част от живота на стотици хора, деца и възрастни. Отличени са с грамоти, медали и парични награди за участието си във фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене“. Носители на национални и международни почетни дипломи и плакети.


Народно читалище „ Светлина-1940г.“, с.Ловчанци, за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви.


Теменужка Иванова Николова-директор на Основно училище „Климент Охридски“ село Смолница за цялостна, високо-професионална трудова дейност, постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната дейност и съхраняване на образователните традиции, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност, за активно участие в общински, регионални и национални спортни и културни прояви, доказани организационни умения за работа в екип.


На колектива на Средно училище „Никола Вапцаров“ село Карапелит с директор Ивелина Тончева. В историята на училището са се вписали имената на изтъкнати учители - родолюбци. Благодарение на усилията, на търпението, на отговорността на всички бивши и настоящи преподаватели - безбройните възпитаници са направили първите си стъпки към знанието, съхранили за цял живот благодарността си към всеотдайния учителски труд! Вашият амбициозен колектив влага изключително старание и новаторство в работата си. Изключително голям принос има целия колектив на училището за преобразуване на училището в средно, и предлагането на професионално обучение до 12 клас. Извънкласните форми на обучение, които се организират в училището дават възможност на учениците да доразвиват своите дарби и да печелят многобройни награди от културни изяви и спортни турнири.


На колектива на Обединено училище „Добри Войников“ село Победа с директор Галина Тошкова. Достойното минало на училището е свързано с традицията и възрожденските идеи за развитие на образованието. Неговото настояще и бъдеще се гради на желанието и усилията на ръководството и целия колектив на училището да съхрани духа на основателите и първите учители, и да превърне училището в съвременен образователен център -място, където младите хора да получат умения и знания, които ще им позволят да правят самостоятелен и верен избор за своята бъдеща реализация. С многообразните си творчески инициативи и изяви, с високо професионалната Ви педагогическа дейност, с успешното реализиране на проекти и постигнати много добри резултати в учебната дейност, Обединено училище „Добри Войников“ утвърди своя авторитет на водещо учебно заведение сред училищата в община Добричка.Василка Михалева-директор на Детска градина-Черна за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната дейност.


Галина Андонова-директор на Детска градина с.Одърци за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителска общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната дейност.Иринка Георгиева Купенова – старши учител в Основно училище „Отец Паисий“ с. Батово - за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм.


Недрет Неджет Ахмед – старши учител в Основно училище „Васил Левски“ с. Божурово - за постигнати високи резултати в учебно-възпитателния процес, за използване на съвременни интерактивни и иновационни методи на преподаване, за успешно сътрудничество с родители и подготовка и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.


Снежанка Маринова Иванова – старши учител прогимназиален етап в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ведрина – за цялостен принос към образователното дело, учител, активен общественик, отстояващ нравствените добродетели, националните ценности и българския дух.


Стойчо Балушев Димов – старши учител в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево - за дългогодишна, всеотдайна и последователна работа като учител по математика, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт; за използване на съвременни интерактивни и иновационни методи на преподаване; за активно участие във всички училищни мероприятия; всеотдаен и отговорен в стремежа си да възпита у учениците любов към учението и спорта.


Магдалена Иванова Костадинова - старши учител в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница - за цялостен всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците.


Райна Петрова Василева – старши учител по руски език в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит – за дългогодишен и неуморен педагогически труд, за принципност, толерантност и сериозно отношение към работата; заради хилядите детски сърца, почувствали красотата на руската реч и вълшебството на руския свят.


Янка Иванова Василева – старши учител в Основно училище „Неофит Рилски“ с. Ловчанци - за всеотдайна работа за развитие потенциала на всеки ученик и адаптирането му към условията на живот; отговорна и постоянна в стремежа си да изгради привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в училището, осигуряваща качествено възпитание и обучение.


Мариянка Иванова Йорданова – учител в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово - за цялостен всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците.


Донка Петрова Ангелова – старши учител в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа, общообразователен учебен предмет по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата, География и икономика; работи активно за утвърждаване авторитета на училището в областта на екологията и за противодействие на тормоза и насилието в училище.


Иван Колев Иванов – дългогодишен начален учител в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.


Маргарита Атанасова Тодорова – старши учител по математика, физика и информационни технологии в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ с. Стефаново – за всеотдайна, дългогодишна учителска дейност и цялостен принос за издигане авторитета на училището.


Парашкева Колева Стаменова – старши учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за всеотдайна работа за авторитета на учебното заведение; интерактивни методи на преподаване и обучение; отговорност, инициативност и умения за работа в екип.


Гинка Иванова Милева – старши учител в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за дългогодишна, всеотдайна и последователна работа като учител по математика, физика, информационни технологии и изобразително изкуство; Председател на Методичното обединение на учителите от прогимназиален етап; отговорна и инициативна, работи за издигане авторитета на училището сред родителите и общността.Налян Назми Карани – ученичка в Основно училище „Васил Левски“ с. Божурово – за отличен успех и участие в училищни и извънучилищни мероприятия.


Ергюл Ремзи Юсеин – ученичка от ІІ клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа – за показани отлични резултати в учебно-възпитателния процес.


Григорий Владиславович Буруцкий – ученик от VІ клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа – за отличен успех.


Ипек Тенур Люман – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за участие и достойно представяне в конните състезания: ІІ място по прескачане на препятствия в село Малка Смолница; ІІ място в турнир по конен спорт в памет на д-р Тодор Тодоров в село Кардам; ІІ място в квалификация по конен спорт в гр. Шумен.


Зехра Ремзи Неязи – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за участие и поощрителна награда в ІІІ-та възрастова група във ІІ областен конкурс рецитал „За да я има България“ в гр. Добрич.


Габриела Светлева Любенова – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за отличен успех и активно участие в извънкласни изяви.


Марияна Магдаленова Стоянова – ученичка от VІ клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за отличен успех и активно участие в извънкласни изяви.


Александра Станимирова Неделчева – ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех и получена награда на Областния конкурс „За да я има България“ в гр. Добрич, за отлично представяне на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.


Мелица Величкова Стоянова - ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех и получена ІІ награда на Областния фестивал „Пусть всегда будет солнце“, за отлично представяне на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.


Мартин Красимиров Николов-ученик от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер–за отлично представяне на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.


Иван Красимиров Николов-ученик от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер–за отлично представяне на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.


Диляра Севдалинова Деянова- ученичка от VІ клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер–за отлично представяне на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.


Мерал Саметов Сюлейманов – ученик от V клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех и ІІІ-то място на Областно първенство по футбол


Кадер Сезгин Ахмед – ученик от VІ клас в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница – за отличен успех и активно участие в организирането и провеждането на училищните празници.


Севдет Билгин Исмет – ученик от VІІ клас в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница – за отличен успех и успешни изяви в училищните спортни и културни празници.


Димитричка Атанасова Генчева – ученичка от І клас в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево – за проявено старание и постоянство в овладяването на знания, активно участие в извънучилищни мероприятия.


Ивелина Руменова Стоянова – ученичка от V клас в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево – за показани успехи в учебния процес, старателна, любознателна и отговорна ученичка.


Айтач Нуридин Ахмед – ученик от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот, за получени призови места в конкурси и фестивали, за достойно представяне на училището в общински и областни прояви.


Дуйгу Ергин Асан – ученичка от ІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот и завоюване на престижни места в конкурси и фестивали.


Елиза Несторова Росенова – ученичка от ІІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот и завоюване на престижни места в конкурси и фестивали.


Дамла Ерин Асан – ученичка от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот и завоюване на престижни места в конкурси и фестивали.


Джан Мемет Акиф – ученик от V клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот и завоювано първо място по шах в общински спортен празник „Да спортуваме заедно“ – 2018 г.


Толга Бюлент Мустафа – ученик от VІІ клас в Основно училище „Васил Левски“ с. Хитово – за активно участие в училищния живот и завоювано първо място по шах в общински спортен празник „Да спортуваме заедно“ – 2018 г.


Ебру Юсеин Али – ученичка от V клас в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово – за отличен успех и активно участие в училищни мероприятия и извънкласни изяви.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+