Тържества и подаръци за децата от община Добричка на 1 юни

Тържества и подаръци за децата от община Добричка на 1 юни
Във всички 30 детски градини на територията на община Добричка Международният ден на детето – 1 юни, ще бъде отбелязан от 10 часа с тържества, съвместно проведени с родителите и местната общественост.

На празника малчуганите ще покажат наученото в танцовите и театрални ателиета по проект „Детска академия за толерантност в Община Добричка“. Проектът се осъществява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


Ще бъдат подредени изложби от рисунки, макети и табла, изработени от децата в ателиетата по приложни изкуства по проекта. 


Детските градини ще получат поздравителен адрес, а малчуганите ще бъдат зарадвани с подаръци и лакомства от кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+