Стартиран е проект по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Започна реализацията на проект по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България „Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация” с водещ партньор Община Генерал Тошево. Проектът е на стойност 496 741,36 евро.

Цел на проекта е развитие на съвместния туристически потенциал на община Генерал Тошево и кметство Негру Вода, и опазване на природните ресурси и биоразнообразието. По проекта се предвиждат следните дейности:изследване и популяризиране на туристическия и екологичен потенциал на двете общини; утвърждаване на устойчиви практики за>опазване на природните ресурси и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм; подобряване на пътната инфра-структура, достъпът до защитени територии и благоустрояване на обекти с културно-историческа значимост.

 Очакваните резултати от проекта са: асфалтиране на две пътни отсечки – с.Красенс.Росен (2.3км) и в гр. Негру Вода (1.12км.); създаване на туристически информационни центрове в двата града; благоустрояване и оборудване на туристически обекти; в България и 1 в Румъния).

По проектът са предвидени серия от проучвания, обучителни дейности и семинари – курсове по румънски и български език, семинари за възможностите за развитие на алтернативните форми на туризъм в региона; изследвания и изработване на стратегия за развитието на туризма, изграждане на информационна система. Проектът ще създаде предпоставки за съвместно социално-икономическо развитие на двата района.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+