Кампания „ Единни срещу дрогата” организира Инер Уил Клуб Добрич в Деня на детето

Кампания „ Единни срещу дрогата” организира Инер Уил Клуб Добрич в Деня на детето
В международния ден на детето дамите от Инер Уил Клуб Добрич, водени от загрижеността си към живота и здравето на младите хора и тревожното нарастване употребата и разпространение на различните видове дрога, направиха кампания по прокламиране на проекта, по който клуба работи тази година, а именно: „ Единни срещу дрогата”- част от Националния проект на Инер Уил България „Анти дрога”.


Инициативата бе със съдействието на Регионален исторически музей град Добрич и се проведе в Градски парк „Свети Георги“.


На присъстващите ученици, учители и родители, бяха раздадени флаери, образователни диплянки и тениски, най-общо бе обяснено пагубното въздействие от употребата на наркотици и пътищата към превенция и защита .  


С проектът „ Единни срещу дрогата”, Инер Уил Клуб Добрич  си поставя за цел, именно да се разяснява на младите хора и родителите, не само мрачната статистика,  а и възможността Дрогата въобще да не влиза в живота ни, да има ясна информация и модели на противодействие. И децата да осъзнаят опасностите, за да имат силата да не се поддават на изкушението наречено „Дрога“. И тук е и ролята на семейството и обществото, и на всички готови да работят по тази кауза. Неформалното общуване с присъстващите, рисунките по стъклата на сградата на Музея, създадоха невероятна атмосфера  и енергия, която привлече много млади и стари. И така в игра и по детски – Посланието „Единни срещу дрогата“ - достигна своите адресати и ги докосна.


И защото част от Пътя за един по-добър живот е и осигуряването на Добра среда на нашите деца.За добротата, за добрата кауза, за добрата следа  – Заедно за Добротворството – Това е  клубното утвърждение и верую на Дамите от Инер Уил Клуб Добрич!


Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+