Обучение "Експлоатация на детски труд" се проведе в Младежки център - Добрич

Обучение "Експлоатация на детски труд" се проведе в Младежки център - Добрич
Неформално обучение "Експлоатация на детски труд" се проведе в Младежки център - Добрич.

На обучението бяха поставени въпроси относно правото на работа, детският труд и достойният живот на хората. 


12 юни - Световен ден срещу експлоатация на детския труд, както и настъпващият активен летен работен сезон, в който участват младежи от град Добрич, бяха причина за събитието. Участниците разшириха познанието си за понятието детски труд, посочиха се конкретни примери в обществото, бяха обсъдени правилата за започване на работа на лица под 18г. според Кодекса на труда. Участниците в неформалното обучение си пожелаха лято, изпълнено с емоции, обръщайки повече внимание на предлаганите условия на труд.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+