Свободни работни места в Добрич на 11 юли

Свободни работни места в Добрич на 11 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник


Общ работник


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Медицинска сестра


Медицинска сестра


Фелдшер


Старши експерт


Ръководител, компютърен кабинет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Лекар


Лекар


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Логопед


Учител, ресурсен


Главен експерт


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет


Берач, плодове и зеленчуци


Чистач/ Хигиенист


Гробар


Камериер/камериерка


Машинен оператор, шиене на обувки


Зареждач, материали и полуфабрикати


Производител, обувки (ръчно)


Камериер/камериерка, хотел


Работник, животновъд


Общ работник


Общ работник


Мияч, превозни средства (ръчно)


Производител, обувки (ръчно)


Общ работник


Общ работник, промишлеността


Пивовар


Камериер/камериерка, хотел


Производител, обувки (ръчно)


Обслужващ работник, промишлено производство


Чистач/ Хигиенист


Бояджия, превозни средства


Охранител


Гладач, ютия


Гладач


Гладач


Готвач


Заварчик


Заварчик


Заварчик


Камериер/камериерка


Бояджия, изделия от дърво


Мияч, съдове (ръчно)


Крояч, текстил


Оксиженист


Машинен оператор, пералня/перачница


Продавач-консултант


Птицевъд


Работник, ръчна изработка на облекла


Водач, селскостопански машини


Чистач/ Хигиенист


Машинен оператор, шиене на облекла


Шивач


Шивач, мъжко/дамско облекло


Шивач, мъжко/дамско облекло


Шивач, обувки


Шивач, обувки


Шофьор, товарен автомобил


Шофьор, тежкотоварен автомобил


Готвач


Общ работник


Пиколо


Чистач/ Хигиенист


Продавач-консултант


Сервитьор


Пекар


Работник, сезонен


Месач


Търговски представител


Работник, паркинг


Сервитьор


Камериер/камериерка, хотел


Работник, поддръжка


Склададжия


Мияч, превозни средства (ръчно)


Етикетировач (ръчно)


Отговорник, търговска зала


Формовчик


Координатор


Калкулант


Месач


Оператор, производство на акумулатори


Камериер/камериерка


Крояч, текстил


Оператор, парни и водогрейни съоръжения


Окачествител, продукти (без храни и напитки)


Приемчик автосервиз


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Продавач-консултант


Склададжия


Оператор, инсталация за размесване на бетон


Работник, подови облицовки и настилки


Шивач, мъжко/дамско облекло


Шивач


Шивач


Шивач, обувки


Шофьор, лекотоварен автомобил


Шофьор, товарен автомобил


Шофьор, товарен автомобил (международни превози)


Снабдител, доставчик


Електротехник, промишлено предприятие


Техник, механик


Електротехник, промишлено предприятие


Работник, поддръжка


Механик, промишлено оборудване


Стругар


Техник, механик


Автомонтьор


Монтьор, земеделски машини


Автомонтьор


Крояч, обувни изделия


Шивач


Ветеринарен техник (фелдшер)


Работник, поддръжка на сгради


Автомонтьор


Машинист, пътно-строителни машини


Шофьор, товарен автомобил (международни превози)


Кредитен специалист, банка


Отговорник, спомагателни дейности


Администратор, хотел


Готвач


Готвач


Готвач


Готвач


Готвач


Камериер/камериерка


Отговорник, търговска зала


Сервитьор


Готвач


Администратор, хотел


Готвач


Общ работник


Пакетировач


Шивач, обувки


Сервитьор


Филиал Балчик


Шивач, мъжко/дамско облекло


Гладач


Продавач-консултант


Търговски сътрудник


Кредитен специалист, банка


Контрольор, качество


Администратор, хотел


Крояч, текстил


Камериер/камериерка, хотел


Камериер/камериерка, хотел


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно)


Филиал Крушари


Общ работник

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+