Закриват Районната прокуратура в Тервел?

Закриват Районната прокуратура в Тервел?
Прокурорската колегия на ВСС единодушно с 10 гласа „за“ реши да предложи на пленума на съвета да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград, съобщиха от ВСС, цитирани от monitor.bg.

На тяхно място да бъдат разкрити 11 териториални отделения в прокуратурите във Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол, считано от 1 януари 2019 г. На заседанието на пленума в четвъртък ще бъде предложено още промените да бъдат изпратени до министъра на правосъдието за съгласуване.


Процесът по оптимизиране на структурата на районните прокуратури ще се проведе поетапно. Районните прокуратури, включени в пилотния етап на преструктуриране, са определени въз основа на критериите: цена на правосъдието и състояние на престъпността; степен на натовареност (на прокуратурата и индивидуално на прокурор);  ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда; население на районите на действие на всяка прокуратура; брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.; кадрова обезпеченост (щатна численост на магистрати и служители).


Решенията на прокурорската колегия за оптимизиране на районните прокуратури са взети въз основа на проведени обсъждания и работни срещи с административните ръководители на районните, окръжните и апелативните прокуратури.


Снимка: 7dniburgas.bg


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+