3-годишна условна присъда получи бившият директор на областна дирекция „Земеделие“ Стилиян Митев

3-годишна условна присъда получи бившият директор на областна дирекция „Земеделие“ Стилиян Митев
3 години условно с 5-годишен изпитателен срок постанови Окръжният съд в Добрич на бившия директор на областна дирекция „Земеделие“ Стилиян Митев. Магистратите потвърдите мярката му парична гаранция в размер на 2 000 лева до влизане в сила на присъдата.


Според решението на съда Стилиян Митев е лишен от правото да заема държавна или общинска длъжност в срок от 5 години. Той трябва да заплати на държавата разноските по делото в размер на 4 113 лева.


Обвинението срещу бившия директор на областна дирекция „Земеделие“ Стилиян Митев бе повдигнато от специализирано звено “Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура. 


Според обвинителния акт, в периода от 13 ноември 2009 година до 3 септември 2013 година, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, с цел да набави облага за две търговски дружества - „Митев“ ЕООД – Добрич, и „Макситур Бряг на изгрева“ АД - Варна, Стилиян Митев не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици. 


Според прокуратурата, в резултат на неговото умишлено бездействие е могло да се стигне до замърсяване и увреждане на имот с площ от 14.992 дка, намиращ се в землището на село Кранево, съставляващ част от държавния поземлен фонд.


В обвинителния акт се посочва, че Митев не е предприел действия, с които да инициира премахването на съществуващи в поземления имот строежи, както и на преместваеми обекти - бунгала, фургони и метални конструкции, поради липсата на строително разрешение или поради изтекъл временен статут на тяхното съществуване. 


Твърди се още, че не е упражнил контрол върху дейността на назначените с негови заповеди комисии за извършване на проверки на земите от държавния поземлен фонд и допуснал изготвените констативни протоколи за състоянието и ползването на посочения имот да не отговорят по съдържание на действителното положение. По този начин протоколите не можели да послужат като основание за започване на административно производство срещу неправомерните ползватели.


Решението на Окръжния съд в Добрич може да бъде обжалвано в 15-дневен срок на по-горна инстанция. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+