До утре приемат документи по de minimis за стопаните с овце-майки и кози-майки

До утре приемат документи по de minimis за стопаните с овце-майки и кози-майки
Утре приключва приемът по Схемата за държавна помощ „де минимис“ за регистрираните по Наредба № 3 земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.

Припомняме, че срокът бе удължен до 10 август, като единичната ставка за помощта бе увеличена от 7 лв. на 15 лв. за една овца-майка и/или коза майка. Така бюджетът по схемата бе увеличен с 9 456 384 лв., като първоначално одобреният ресурс нарасна от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв.


Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.


Подпомагането на земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки чрез минимална помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 декември 2013 г. за компенсиране на част от оперативните разходи в резултат на болестта чума по дребни преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас, е увеличено с 423 680 лв. спрямо утвърдения с решение на УС на ДФЗ, от 18.07.2018 г. финансов ресурс от 2 067 710 лв. на 2 491 390 лв.


Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка.


Увеличена е и единичната ставка от решение на УС на ДФ „Земеделие“, т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за една овца-майка и за една коза-майка.


Срокът за кандидатстване за животновъдите е до 31 август 2018 г.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+