Плажът в Русалка отново е с ограничен достъп

Плажът в Русалка отново е с ограничен достъп
Във връзка със заповед на кмета на община Каварна Цонко Цонев е извършена проверка във ВС „Русалка”, на база на която са издадени констативни протоколи за извършени административни нарушения от страна на собственика „ПАРУУС” ЕООД, съобщават от Община Каварна.

Достъпът до плажната ивица, която е изключителна публична държавна собственост, е ограничен чрез поставена физическа преграда (сигнална лента – въже), възпрепятстваща свободното влизане на физически лица и автомобили и се събира такса паркинг в размер на 6 лв. Проверката е установила още, че на плажа, който тази година е неохраняем, са разположени сенници, чадъри и шезлонги, които се таксуват в размер на 3 лева, съобщават от Община Каварна.


Издадените констативни протоколи за установените административни нарушения са връчени вчера и след изтичане на законоустановения тридневен срок за обжалване от страна на собственика ще бъдат съставени актове. Според Закона за устройство на Черноморското Крайбрежие глобата е в размер от 6 000 лв. до 12 000 лв., а при следващо нарушение е в двоен размер.


Община Каварна припомня, че със свое решение от 04.05.2011г. Добричкият административен съд се разпореди за премахване на незаконно изградени на входа/изхода на паркинга на „Русалка” бариери и КПП в нарушение изискванията на разпоредбата на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ. Решението на магистратите бе окончателно и без право на обжалване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+