20 кг негодни за употреба батерии и 460 кг електрическо и електронно оборудване предадоха за рециклиране в Тервел

20 кг негодни за употреба батерии и 460 кг електрическо и електронно оборудване предадоха за рециклиране в Тервел
Община Тервел проведе на 03.09.2018г. акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Събрани и предадени за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна бяха общо :


20 кг. негодни за употреба батерии и 460 кг. електрическо и електронно оборудване.


В кампанията се включиха граждани, служители на общинска администрация Тервел и Районна прокуратура гр. Тервел.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+