Областна дирекция на МВР – Добрич обяви конкурс за назначаване на държавна служба

Областна дирекция на МВР – Добрич обяви конкурс за назначаване на държавна служба
Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Областна дирекция на МВР - Добрич


1. Отдел „Охранителна полиция“


Сектор „Пътна полиция“


1.1. Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“


- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 1 (една) вакантна длъжност.


1.1.1. „Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“


- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 1 (една) вакантна длъжност.


2. Първо районно управление - Добрич


Сектор „Охранителна полиция“


Група „Охрана на обществения ред“


- полицай - старши полицай - 6 (шест) вакантни длъжности;


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 6 (шест) вакантни длъжности.


3. Второ районно управление - Добрич


Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности.


4. Районно управление - Балчик


Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай -1 (една) вакантна длъжност;


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 3 (три) вакантни длъжности.


5. Районно управление - Албена


Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай -1 (една) вакантна длъжност;


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 3 (три) вакантни длъжности.


6. Районно управление - Каварна


6.1. Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.


6.2. Участък - Топола


- полицай - старши полицай -1 (една) вакантна длъжност.


7. Районно управление - Генерал Тошево


Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности.


8. Районно управление - Тервел


Група „Охранителна полиция“


- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+